חזון ארגוני

"מה שאתה מקבל מלהשיג את המטרות שלך הוא לא חשוב כמו מה שאתה הופך להיות מלהשיג את המטרות שלך"

הנרי דוד תורו

ארגונים בעולם המודרני פועלים בתנאים של מורכבות ואי וודאות, התזוזות המהירות כדי להתקיים מקשות על שמירת המרקם האנושי יציב.

 

כדי להתמודד עם המציאות הפסיכולוגית של הארגון כשלם, ושל חבריו כפרטים, יש למקד את האתגר ביצירת ארגון, שיוכל להתמודד עם המציאות העתידית, כאורגיניזם חי שכל איבר בו תלוי באחרים והוא מספק לאחרים את צרכיהם! נמצא שיש ביכולתם של המנהיגים, להגדיר זהות ארגונית ברורה וקבועה, הנותנת משמעות לכל עשייה (גם אם תהיה חדשה ושונה), להטמיע וליצור מחויבות של עובדים למערכת ערכים ועקרונות, לפתח את היכולות והכישורים של העובדים, בכל הדרגים ולהפוך כל ניסיון לאפשרות ללמידה מקדמת.

בניית חזון ארגוני, משקף את הדעה שלכל ארגון יש ייעוד המהווה סיבה לקיומו ולפעולותיו. תפקידו של החזון הוא לבחון את הערכים והעקרונות אשר לאורם יוצבו המטרות, היעדים והפעולות הארגוניות.
כמנהלים מנהיגים, חשוב להבין כי המשותף בין מנהיגים שהצליחו להוביל ארגונים או מדינות לשיאים מיוחדים הוא היכולת של המנהיג להצביע על כיוון אליו הולכים ועל עקרונות וערכים לאורם פועלים.

הייעוד מגדיר את הסיבה הפורמלית לקיום הארגון ואת הפעולות המרכזיות שהארגון יבצע על מנת להבטיח את קיומו לאורך זמן. מן הייעוד נגזרות האסטרטגיות והמטרות ארוכות הטווח, היעדים, הקריטריונים והמדדים, תכניות העבודה, הגדרת התפקידים וביצוע המשימה.

החזון, לעומת זאת, מגדיר את האופן שבו יפעל הארגון על מנת לממש את הייעוד. כלומר, איזה ארגון עלינו להיות? מהי הזהות הארגונית שלנו? אלו ערכים, משמעות ועקרונות מנחים את פעולותינו? החזון הוא זה שמנחה את אופן העשייה הארגונית. העקרונות והערכים שהוא מטווה מנחים את כל העובדים והמנהלים. כוחו של חזון אינו בהגשמתו, אלא בהיותו עקרון מנחה בעשייה היומיומית של עובדי הארגון. 

לסיכום, נראה כי בתהליך התכנון והעשייה בארגונים ראוי שיהיה שילוב של שני צירים:
חזון וייעוד. קביעת ייעוד הארגון מוביל לביצוע משימות ופעולות, וגיבוש חזון מוביל ליצירת מחויבות ומשמעות. יחד הם משתלבים למעגל הניהול המיטבי והאפקטיבי.