פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני נועד לאפשר לארגון לשמור על יציבות פנימית ועסקית לצד הצורך המתמיד בדינמיות וגמישות עסקית. אנו מציעים ייעוץ וליווי בפיתוח ארגוני בשלושה רבדים עיקריים: הרובד הארגוני, הרובד הקבוצתי והרובד האישי.

אנו נסייע בהתאם לצרכי הארגון בנושאים טעוני השיפור לדוגמא: בדיקת תהליכי גיבוש, הטמעת ערכים כמו גם שיפור תהליכי עבודה ומיומנויות התורמות לארגון.

היות וחשיבותו של המשאב האנושי הולכת ועולה עם השנים, אפשר לומר בהתאמה כי חשיבותו של מנהל/ת משאבי האנוש בארגון הולכת ועולה.

העליה בחשיבות המנהלים בתחומי ההון האנושי חייבת להיות מגובה...

פיתוח משאבי אנוש

פיתוח שדרת הניהול

הצלחתך כמנהל מותנית במידת ההצלחה של עובדיך.

מטרת תהליך פיתוח צוות הוא לנסות למצות באופן מירבי את יכולות הצוות כמכלול כמו גם למנף ולהביא לביטוי ממשי את היכולות של כל אחד...

פיתוח צוות

תקשורת אפקטיבית בארגון

הבנת הדרכים בהן התקשורת פועלת בארגון ושימוש אפקטיבי בהן, מהווה פן מרכזי בעבודה הניהולית. כל תהליכי התשומה, ההמרה והתפוקה בארגון מתווכים באמצעות התקשורת, והיא מצויה בכל תהליכי הארגון...

פיתוח מנהלים

משוב אפקטיבי

קרל רוגירס מאבות הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה טען:"במידה ואנו יכולים ליצור קשרים המעודדים את צמיחתו של הזולת, כן תשתקף גם צמיחתנו אנו".אחת מהדרכים, ליצור קשרים המעודדים צמיחה זו, יכולה...

עובד מצטיין ומוכשר שמצאתם בארגון יכול להיות יתרון אדיר עבור הארגון ועבורכם כמנהלים. מנהלים מוכשרים 'מסמנים' את העובדים המצטיינים עוד לפני זקוקים לאייש תפקיד.

תפיסת תפקיד ניהולית היא הדרך הייחודית בה תופס מנהל את זהותו המקצועית ומבצע את תפקידו. תפיסת התפקיד נגזרת מהגדרת התפקיד הרשמית, תרבות הארגון, ציפיות הסביבה, ערכיו האישיים של המנהל...

זמן הוא מצרך נדיר ולכן ניהול הזמן הוא ניהול כלכלי לכל דבר. תכנון וניהול זמן יעילים עשויים לסייע לך להגביר את ההספק, לעמוד במשימות וביעדים שלך, ואולי אפילו תזכה למעט זמן פנוי לתחביבים, למשפחה...

ניהול זמן אפקטיבי