"אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו באמצעות אותה צורת חשיבה בה השתמשנו כשיצרנו אותם"

אלברט איינשטיין

תפיסת תפקיד ניהולית היא הדרך הייחודית בה תופס מנהל את זהותו המקצועית ומבצע את תפקידו. תפיסת התפקיד נגזרת מהגדרת התפקיד הרשמית, תרבות הארגון, ציפיות הסביבה, ערכיו האישיים של המנהל, ניסיון העבר שלו ומרכיבים באישיותו. הכרות, בדיקה והעלאה למודעות של המרכיבים האישיים בתפיסת התפקיד יכולות לסייע לכל מנהל לבחון את מידת האפקטיביות של תפיסותיו וההתנהגויות הנגזרות מהן ולשפרן. 

 

ניהול מתחיל בניהול עצמי – מנהל שבוחר לראות עצמו כמשפיע, ומאמין כי הכל אפשרי, יגיע להישגים גבוהים. פיתוח מודעות רגשית גבוהה יותר לצד שינוי מחשבתי מוביל לשינוי התנהגותי, ולבסוף לתוצאות גבוהות יותר וסיפוק אישי. הכל יכול להתחיל מלהעיז ולהאמין בכוחות הנפש והיציאה מאיזורי הנוחות המייצרים עבורך מצבים דומים וידועים מראש.

אנו פונים לכוח המחשבה שלך לבדוק: לאן מועדות פניך? מה המטרה שלך? מהם היעדים? כיווני הפעולה?

מהו עמוד השדרה שלך: מהן האמונות שלך? הערכים? תפיסות העולם? האם אתה מקשיב  לאינטואיציה שלך?

זיהוי הרגלים על פי הניסיון שלך: אילו מיומנויות ניהוליות נדרשות למצב? מה עליי לחזק? לשמר?

התהליכים שאנו מציעים בתחום פיתוח מנהלים ומנהלות כוללים ליווי ויעוץ אישי למנהלים/ות Coaching ו-Mentoring, מתחילים באבחון והטמעה חוויתית של כישורים ומיומנויות.

השירותים שלנו כוללים:

  • פיתוח ניהולי נוכחי ועתידי: תכניות פיתוח מנהיגות, זוטרים ובכירים

  • ליווי קבוצות עמיתים ובניית תכניות העצמה ניהולית לדרגי ניהול שונים בארגון

  • זיהוי סגנון ניהולי אישי והקניית גישות וטכניקות בניהול המותאמים לסביבה התחרותית ורבת האתגרים שבה פועל הארגון.

  • פיתוח צוותים ניהוליים, גיבוש וליווי פורומים ניהוליים. הנחיית סדנאות לשיפור מיומנויות ניהול (Leadership Development)

  • פיתוח עתודה ניהולית

פיתוח מנהלים ומיומנויות רכות