פיתוח ארגוני

"דברים גדולים נעשים על ידי סדרה של דברים קטנים המצטרפים יחדיו"

וינסנט ואן גוך

מחקרים מהעשור האחרון מראים כי אנשים באופן טבעי שואפים למציאת משמעות בעשייתם וכן למצוינות. פיתוח ארגוני המתחשב בנטיות הטבעיות של האדם יוביל את העובדים לעשיה אפקטיבית יותר ומתוך מוטיבציה פנימית.

אם כך, המשימה העיקרית של פיתוח ארגוני, היא ליצור תחושה של שייכות ולהגביר את תחושת הלויאליות, הנאמנות של העובדים לארגון.

עולם העסקים הדינמי מחייב את הארגון להערכות ותגובה מהירה ומצד שני הארגון חייב גם יציבות כדי לשרוד. ידוע ששינויים גוררים סיכון מסוים. תהליך הפיתוח הארגוני נועד לרתום את העובדים והארגון לשינויים שיש לערוך בקצב המתאים, תוך התמקדות ביעדים העסקיים, הערכים והחזון הארגוני.

פיתוח ארגוני נועד לשפר את היכולת של הארגון להשיג את המטרות והיעדים העסקיים שלו, תוך התמודדות עם שינויים בתוך ומחוץ לארגון. בנוסף, הפיתוח הארגוני נועד לאפשר לארגון לשמור על יציבות פנימית ועסקית לצד הצורך המתמיד בדינמיות וגמישות עסקית. פיתוח ארגוני עוסק בשלושה רבדים עיקריים: הרובד הארגוני, הרובד הקבוצתי והרובד האישי. על מנת להשיג באופן אפקטיבי את יעדי הארגון יש צורך להעצים את כוח הפרט והקבוצה.

לתהליך של פיתוח ארגוני יכולות להיות מספר מטרות ולכלול נושאים כמו: שיפור היכולות השונות בתוך הארגון, ניהול קונפליקטים, יצירת תחושת שייכות, הקניית מיומנויות אישיות הנדרשות לעובדים ולמנהלים כדי שיפעלו במיטבם, שדרוג מבנים ארגוניים, הובלת תהליכים תוך וחוץ ארגוניים ועוד.

על מנת למצות את פוטנציאל תהליך הפיתוח ארגוני שלכם אנו מציעים לכם לשלב אלמנטים מקצועיים של יעוץ ארגוני אסטרטגי לצד תהליכי יעוץ ואימון למנהלים. אנו בונים תהליך המאפשר התמודדות אם אתגרים ארגוניים מתוך ראיית צרכי הפרט ורגשותיו.

אנו נסייע ונזהה את הנקודות, הנושאים טעוני השיפור בארגון,  נבדוק תהליכי גיבוש, הטמעת ערכים כמו גם שיפור תהליכי עבודה ומיומנויות התורמות לארגון.