מתן משוב אפקטיבי

"אדם שמעולם לא טעה הוא אדם שמעולם לא ניסה משהו חדש"

אלברט איינשטיין

הקפדה על קיום שיחות משוב תקופתיות בארגון, יגרמו לעובד לקחת אחריות לשינוי

קרל רוגירס מאבות הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה טען:"במידה ואנו יכולים ליצור קשרים המעודדים את צמיחתו של הזולת, כן תשתקף גם צמיחתנו אנו".אחת מהדרכים, ליצור קשרים המעודדים צמיחה זו, יכולה להיעשות דרך משוב. הדרך שבה אנו בוחרים לתת את המשוב או לקבל את המשוב תקבע את טיב הצמיחה.

המשוב הוא אחד מהכלים החשובים שיש בידי מנהלים שבעזרתם הם מלווים את תהליך הערכת העובד. כאשר המשוב נעשה בצורה הנכונה, ניתן לבסס אמון ותקשורת פתוחה בין המנהלים לעובדים.

אפקטיביות המשוב תלויה במיומנויות נותן המשוב, במיומנויות ומוכנות מקבל המשוב ובאמון הדדי הקיים בין השניים, כדי לקבל משוב צריך הסכמה של שני הצדדים-נותן המשוב ומקבלו. לכן, יש צורך בהסבר מקדים על התהליך, עיגון בזמן הידוע לכל הצדדים, מטרות והשלכות המשוב הידועות לצדדים המעורבים.

כל ארגון רוצה להבטיח שימור של הון אנושי איכותי, ולכן משקיעים משאבים רבים כדי לפתח את ההון האנושי ולאפשר לכל עובד לממש את הפוטנציאל האישי בתפקיד שהם מאיישים, ולהגיע למצוינות אישית. התפתחות העובדים תשפיע לטובה על התפתחות הארגון.

כיום גם ברור כי התפתחות וצמיחה בתוך הארגון מביאים את העובדים לרמת סיפוק גבוהה יותר, ועובדים מרוצים הם עובדים שנשארים בארגון. כך שימור עובדים תורם לארגון מרווח המשאבים שהושקעו בעובדים הוותיקים. לכן, המשוב הוא חלק בלתי נפרד מניהול ומקובל לבצע אותו אחת לחצי שנה עד שנה. העובדים ממלאים את המשובים על התפיסות והעמדות לגבי הביצועים של עצמם. המנהלים ממלאים את המשובים מזווית הראייה שלהם. בשיחת המשוב משווים בין השניים ומגיעים להבנות והסכמות.

הקפדה על קיום שיחות משוב תקופתיות בארגון, יגרמו לעובד לקחת אחריות לשינוי. שיחות שיתקיימו בצורה נינוחה, שתגרום לעובד לרצות לשפר את הביצועים שלו, ולשאוף לצמיחה אישית עבור עצמו. משוב תקופתי, שיעסוק בהתנהגויות ויעדים ולא באישיות העובד, יהיה ידידותי הן למנהל והן לעובד ויאפשר תקשורת פתוחה ומקדמת. משוב תקופתי כזה, יהיה בסיס מצוין לתהליך הערכת העובדים של סוף השנה.

יש להתמיד בשיחות משוב תקופתיות, משדרת הניהול הבכירה ועד הנמוכה ביותר. כאשר מנהל מקבל משוב ממנהל שלו, הוא מרגיש אחריות רבה יותר לבצע שיחות אלו מול עובדיו ובאפן רציני ומכבד.

בתוכניות הדרכה של פיתוח מנהלים, משוב הוא אחד הנושאים שמנהלים חווים בו גילוי, עד כדי שינוי תפיסה מהותי את אופן העבודה שלהם בפתרון בעיות עם עובדים, ויוצר שדרוג בסגנון התקשורת איתם.