תקשורת אפקטיבית בארגון

"התקשורת, כמו אש, היא משרת נהדר, אך אדון נורא"

ג'יימס פנימור קופר

מידת שביעות הרצון והמחויבות של חברי הצוות היא תמיד גבוהה יותר כאשר התקשורת היא מבוזרת ללא קשר למאפייני המשימה שעל הצוות לבצע

הבנת הדרכים בהן התקשורת פועלת בארגון ושימוש אפקטיבי בהן, מהווה פן מרכזי בעבודה הניהולית. כל תהליכי התשומה, ההמרה והתפוקה בארגון מתווכים באמצעות התקשורת, והיא מצויה בכל תהליכי הארגון כמו: קבלת החלטות, פיקוח, גיבוש כוח, מנהיגות, מוטיבציה, הערכה ועוד,

 

ממחקרים עולים שני ממצאים בולטים:

  1. עובדים ומנהלים משקיעים זמן רב לפעילות תקשורת, ככל שעולים במדרג הארגוני עולה שיעור הזמן המיוחד לתקשורת .

  2. רוב המנהלים בארגון טוענים שמקור הבעיות הינו בתקשורת.

 

תקשורת ברמת הארגון היא חלק מתהליך ניהול. זרימה תקינה של מידע בין כל חלקי הארגון היא מכרעת לתפקודו התקין ולהשגת מטרותיו. כדי להבין את השימושים הניהוליים בתקשורת, יש להבין ראשית, את מרכיבי היסוד של עבודת המנהל. אלה כוללים ארבע פונקציות בסיסיות: תכנון, ארגון, הכוונה ובקרה.

לכל אחת מן הפונקציות האלה נדרש מידע רב ומגוון הזורם מן ההנהלה למחלקות הארגון אל הנהלה ובין המחלקות.

ניהול תהליך התקשורת בארגון מתרחש בשני מישורים – הפורמלי והבלתי פורמלי.
פן מרכזי לניהול של התקשורת האפקטיבית בצוות מתבטא בהבניה של רשת התקשורת – יחסי הסמכות, ההנחיה והדיווח של חברי הצוות ודרכי הקשר ביניהם. כלומר, עד כמה התקשורת תהיה ריכוזית או מבוזרת.


כאשר הצוות עוסק במטלות פשוטות נמצא כי רשתות ריכוזיות הן אפקטיביות, יעילות ומדויקות יותר לניהול התקשורת, ואילו תקשורת מבוזרת אפקטיבית כאשר המשימות מורכבות ודורשות מגוון של מידעים, וזוויות מבט. עם זאת מידת שביעות הרצון והמחויבות של חברי הצוות היא תמיד גבוהה יותר כאשר התקשורת היא מבוזרת ללא קשר למאפייני המשימה שעל הצוות לבצע.

ניהול רשת התקשורת הניהולית במישור הפורמלי- דורש זיהוי ההפרעות בתקשורת הארגונית ומציאת דרכי התמודדות איתן בערוצים השונים.
ניהול רשת התקשורת הניהולית במישור הבלתי פורמלי- שימוש אפקטיבי ברשת התקשורת הלא פורמלית מחייב אותך כמנהל להכיר את "מבנה" הארגון הלא פורמלי. התקשורת הלא פורמלית מתרחשת לרוב באופן טבעי ובספונטניות, ובעיקר באה לתת מענה לצרכים רגשיים-חברתיים של העובדים. עם זאת, מיומנויות ניהוליות לשימוש מתוכנן בתקשורת זו ורתימתה לקידום המטרות הארגוניות, לעיתים עושה את ההבדל בין מנהל היכול להנהיג לשאר המנהלים.