ניהול משאבי אנוש

בעולם העבודה הדינמי מחלקות משאבי האנוש נדרשות יותר מתמיד לנהל את המשאב העיקרי של הארגון, את ההון האנושי באופן רגיש ואינטגרטיבי, תוך שמירה על כלכליות וראייה עסקית.

אנחנו מציעים ליווי ויעוץ אישי מקצועיים כדי לאפשר לכם לתת את המיטב מעצמכם לטובת הנושאים הנדרשים כגון: יעוץ ותמיכה למנהלי הארגון, בניית תשתיות ותהליכי משאבי אנוש בארגון, גיוס בכירים, הערכת עובדים, תהליכי תגמול, בניית דרגי הנהלה ופורומים, Talent Management ועוד. בתחום הפיתוח הארגוני נסייע לכם בנושאים כגון: הגדרה ושינוי של מבנה ארגוני, הנעת עובדים, מתן משוב, ניהול קונפליקטים, ניהול זמן, ניסוח ערכים וחזון ועוד.

הנעת עובדים והגברת המוטיבציה של העובדים הינם ציר מרכזי בעבודת המנהל. היום אנחנו יודעים כי תמריץ כספי לא תמיד יסייע להנעת העובד לביצוע אופטימלי. 

הנעת עובדים

אימון וליווי מנהלים

אימון וליווי לניהול אפקטיבי הוא תהליך המשלב תכנים ספצייפים המותאמים למנהל ונלמדים ביחד עם מצבים קונקרטיים מעולם העבודה.

התהליך מאפשר התפתחות על ידי חוויה בה הלמידה קשורה למצבים...

עובד מצטיין ומוכשר שמצאתם בארגון יכול להיות יתרון אדיר עבור הארגון ועבורכם כמנהלים. מנהלים מוכשרים 'מסמנים' את העובדים המצטיינים עוד לפני זקוקים לאייש תפקיד.

פיתוח שדרת הניהול

אבחון ארגוני

ארגון מנוהל, יעיל, יוזם ואיכותי המשיג הצלחה עסקית וכלכלית, יודע לחזות התפתחויות בסביבתו ולהגיב עליהן.

בעולם העסקים הדינמי, המתח המתמיד בין שמירה על הקיים בארגון...

אך ביחד עם ההתרגשות עולים גם ספקות וחששות כשמבינים את הציפיות שיש מכם בסביבה החדשה. גם אם הצטיינת בתפקיד המקצועי הקודם, ההתנהלות בתור מנהלים שונה לחלוטין ומובילה למהפך חשיבתי ורגשי...

כניסה לתפקיד ניהולי

כדי להתמודד עם המציאות הפסיכולוגית של הארגון כשלם, ושל חבריו כפרטים, יש למקד את האתגר ביצירת ארגון, שיוכל להתמודד עם המציאות העתידית, כאורגיניזם חי שכל איבר בו תלוי באחרים והוא מספק לאחרים...

 

גיבוש חזון ארגוני

תרבות ארגונית

ישנן אסכולות שונות המגדירות את אופי התרבות הארגונית ואת מרכיבי חוזקתה. באופן כללי ניתן לומר שתרבות ארגונית היא המסגרת אשר כוללת גישות, ערכים, נורמות, כללי ההתנהגות, מנהגים וציפיות...

 

קרל רוגירס מאבות הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה טען:"במידה ואנו יכולים ליצור קשרים המעודדים את צמיחתו של הזולת, כן תשתקף גם צמיחתנו אנו".אחת מהדרכים, ליצור קשרים המעודדים צמיחה זו, יכולה...

משוב אפקטיבי

השפעת הרגשות

הניסיון לנתק רגשות מעולם העסקים משקף את התפישה שארגון הוא מערכת כלכלית- רציונאלית. אבל כבר למדנו מדניאל כהנמן ועמוס טברסקי, זוכי פרס הנובל בכלכלה, שלהחלטות כלכליות יש את הרציונל...