"רעיונות נועזים הם כמו תנועה של כלי שחמט קדימה. הם עלולים להיות מובסים, אבל הם גם עשויים להתחיל מהלך מנצח"

יוהאן וולפגנג פון גתה

ארגון מנוהל, יעיל, יוזם ואיכותי המשיג הצלחה עסקית וכלכלית, יודע לחזות התפתחויות בסביבתו ולהגיב עליהן.

בעולם העסקים הדינמי, המתח המתמיד בין שמירה על הקיים בארגון, לבין תזוזה החוצה לבדיקת אפקטיביות הארגון מצריכה כניסה של גורם חיצוני שיעזור לבחון באופן אוביקטיבי יותר את האקלים הארגוני ואת האסטרטיגיות בהן נוקטים בהתאם לקביעת היעדים והמטרות של הארגון.

באבחון ארגוני המטרה העיקרית היא להניח תשתית של חשיבה למקבלי ההחלטות בנושאים הבאים:

  1. בדיקת הבהירות של החזון והמטרות העסקיות של הארגון.

  2. אפיון תהליכים ומבנה ארגוני והאופן שהם משרתים את מטרות הארגון.

  3. מיפוי אקלים ארגוני, תרבות ומוטיבצית הצלחה בקרב עובדי הארגון ומנהליו.

  4. בניית תשתית מותאמת לניהול השינוי בארגון:

  • הגדרת צרכים עיקריים של הארגון בשלב זה של התפתחותו העסקית.

  • הגדרת מוקדי שינוי שיהוו מנוף לצמיחת הארגון.

  • אפיון תהליכים מרכזיים בהם מומלץ להתרכז.

  • בניית מודל עבודה שיסייע לשקף את המטרות העתידיות של האירגון, לניהול שינוי מיטבי.

מודל חשיבה לאבחון ארגוני לוקח בחשבון את הסביבה האסטרטגית המצמיחה דפוסי מנהיגות המפתחים ומושפעים בתורם מתרבות ארגונית. משתנים אלו משפיעים על התפתחות  יכולות ניהול אפקטיביות ואלה תורמים ומושפעים ממערכות ארגוניות, מדיניות ותהליכים כמו גם המבנה הארגוני. כל זה יבוא לידי ביטוי באקלים ארגוני שיכול לעודד מוטיבציה פנימית וחיצונית כך שצרכי הפרט ויכולותיו יוכלו להתממש גם בניהול משימות אפקטיבי התורם לתוצאות הרצויות לארגון, לייעוץ ניהול הארגוני.

אימון וליווי מנהלים, ייעוץ אישי למנהלים, פיתוח מנהלים, פיתוח שדרת הניהול, אפקטיביות ניהולית, ייעוץ ופיתוח ארגוני, סדנאות לפיתוח מנהלים, ניהול המשאב האנושי, איבחון ארגוני, סדנאות לפיתוח וגיבוש עובדים, אפקטיביות ארגונית

אבחון ארגוני